Phát triển bản thân

TRÌ HOÃN và BỎ CUỘC

TRÌ HOÃN và BỎ CUỘC

Điều gì khiến bạn liên tục trì hoãn, làm việc rời rạc, deadline trì trệ. Để rồi cuối mỗi ngày lại đấu tranh với câu hỏi tự vấn của bản