Thói quen và mục tiêu

TRÌ HOÃN và BỎ CUỘC

TRÌ HOÃN và BỎ CUỘC

Điều gì khiến bạn liên tục trì hoãn, làm việc rời rạc, deadline trì trệ. Để rồi cuối mỗi ngày lại đấu tranh với câu hỏi tự vấn của bản

Phương trình cho “Sự May Mắn”

“Sự may mắn” xuất hiện quanh một người đồng nghiệp của bạn, bạn thắc mắc rằng “Why”, sao họ lại có thể may mắn đến vậy? Bạn tự hỏi, may

Học cách sắp xếp lại cuộc sống

Đã một khoảng thời gian dài kể từ ngày tôi ngừng viết, ngừng học, ngừng chia sẻ những cái mới. Nhìn lại quãng thời gian này, tôi nhận ra bản