Trải Nghiệm Marketing

trải nghiệm khởi nghiệp

Tips tối ưu quảng cáo Facebook Ads

NHỮNG TIPS TỐI ƯU CHẠY ADS FB CHO AE —– 1. Target tệp với Lookalike Audience. 2. Lên kế hoạch testing trước khi đổ tiền. 3. Nội dung mới, hình